Jak na složitá rozhodnutí

V minulém příspěvku jsme se zlehka podívali na snadná rozhodování. Dnes nás čekají ta obtížnější. Ta, kde je více kritérií, která dokonce mohou mít jinou váhu. Manažerské rozhodování je běžnou praxí ve firmách, využít ho můžete ale i při výběru nového telefonu, auta nebo klidně životního partnera.

Projdeme spolu jednotlivé metody krok za krokem. Toto rozhodování doporučuji pro komplexnější rozhodování, kde roli hraje více možností rozhodnutí, více kritérií a různé významnosti těchto kritérií. Pro tvorbu tabulek doporučuji Excel či jiný podobný software, kvůli jednoduššímu a automatickému počítání. Hravě to ale zvládnete i na kalkulačce. Výsledkem těchto metod bude vždy pořadí výhodnosti variant.

Nejprve si vytvoříme tabulku kritérií.

Toto je tabulka tvořená před několika lety (proto jsou typy telefonů starší), jedná se o výběr telefonu – ve výběru jsou Lenovo, Sony Xperia, Huawei a Samsung Galaxy.

Kritérii jsou pohotovostní doba, hmotnost, doba hovoru atd. U kritérií je také uvedeno, zda se jedná o maximalizační nebo minimalizační kritérium (max – pokud usilujeme o co největší číslo; min – pokud chceme co nejmenší číslo, např. pohotovostní doba by měla být co nejdelší = max, cenu preferujeme co nejmenší = min). Je možné využít i kritéria, u kterých jsou jen dvě možnosti – má/nemá, ta pouze převedeme matematicky na 1 (má) a 0 (nemá).
Pokud se stane, že některé kritérium mají všechny stejné – např. kdyby byl u všech 4 jádrový procesor, kritérium vyřadíme – k ničemu by nám nebylo, nic by nám neměnilo.

Body důležitosti – subjektivní preference – jak moc je pro nás dané kritérium důležité. Čísla zvolte podle sebe. Pro mě byla nejdůležitější pohotovostní doba a nejméně důležitá možnost Dual SIM. Kritéria mohou mít stejnou důležitost, přesto je lepší, pokud se budou lišit.

Jednotky jsou pouze pro orientaci – na rozhodování to vliv nemá.

U jednotlivých variant jsou pak vypsaná reálná čísla (v druhé části tabulky), tedy skutečná pohotovostní doba, skutečná hmotnost atd.

S takto vytvořenou tabulkou můžeme vybrat metodu pro rozhodování.

Lexikografická metoda

Metoda je nejkratší, ale využívá většinou jen nejdůležitější kritéria a další nebere v úvahu.

  1. Kritéria seřadíme podle bodů důležitosti od největšího.

  1. Posuzujeme podle prvního (nejdůležitějšího) kritéria. V tomto případě je pro nás nejdůležitější pohotovostní doba a je to maximalizační kritérium. V tomto kritériu jasně vede Sony Xperia – umístí se tedy jako první v pořadí.
  2. Na druhém místě se umístí Huawei a Samsung Galaxy. Protože mají toto kritérium stejné, posoudíme je podle druhého nejdůležitějšího kritéria – doby hovoru. Ani podle tohoto kritéria nerozhodneme, jsou stejné, přesuneme se tedy na další kritérium v pořadí, což je cena. Cena je minimalizační kritérium (lepší menší) a v tomto případě vyhrál Samsung a umístí se tedy jako druhý v pořadí a třetí Huawei.
  3. Podle prvního kritéria určíme jako poslední Lenovo.

Pro lepší čitelnost soubor s výpočty ke stažení zde (Excel): Manazerske_rozhodovani (na listu „Lexi“)

Toto byla jedna z nejjednodušších metod manažerského rozhodování. V příštím příspěvku se podíváme na složitější metodu, která bere v potaz všechna kritéria.

3 Replies to “Jak na složitá rozhodnutí”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *