Složité rozhodování – Aditivní metoda

V minulém článku jsme se podívali na nejjednodušší manažerskou metodu rozhodování. Také jsme vytvořili tabulku kritérií. Tu využijeme i tentokrát a to při aditivní metodě rozhodování.

Tabulka se mírně liší, není tu zahrnuta cena. S tou budeme pracovat později. Dále je tu o jeden řádek navíc – váhy kritérií.

Váhy (V) vypočteme z bodů důležitosti. Každou váhu vypočteme jako váhu daného kritéria/součet všech vah. Váhu pohotovostní doby vypočteme jako: 10/(10+6+9+4+5+7)=10/41=0,244. Stejně vypočteme i ostatní váhy.

Nyní si potřebujeme doplnit horní a dolní hranice. Což je minimální a maximální hodnota každého kritéria. Pomocí nich budeme standardizovat data. Standardizaci děláme kvůli rozdílnosti dat, každé kritérium má jiný typ jednotek (minuty, gramy, GB) a standardizace smaže rozdíly.

Horní hranice znamená to nejlepší číslo v kritériu a dolní hranice to nejhorší. Tzn. v maximalizačním kritériu to bude horní to nejvyšší číslo, v minimalizačním to nejnižší. Proto u minimalizačního kritéria je dolní hranicí vyšší číslo – pro nás je horší. V Excelu využijte funkce MIN(), MAX() – pozor na minimalizační kritéria.

Nyní budeme počítat standardizovaný užitek. Opět vznikne větší tabulka. Každé číslo se vypočte jako: (hodnota – dolní hranice)/(horní hranice – dolní hranice). Pro Lenovo a jeho pohotovostní dobu to bude: (300-300)/(696-300).

A tuto tabulku konečně vynásobíme váhami. Tedy vždy hodnota*váha kritéria. Pro Lenovo kritérium a jeho pohotovostní dobu tedy 0*0,244

Celá tabulka pak tedy bude vypadat:

Výsledné užitky násobené váhami sečteme (sečteme řádek), vyjde nám tedy celkový užitek výrobků pro nás. Pořadí určíme od nejvyššího užitku. Vyhrál nám Sony Xperia.

Porovnání Užitek/Cena

Užitky, které nám vyšly u aditivní metody, vydělíme cenou.

Pozn.: U/C je vynásobené *10000, aby se to lépe četlo a bylo viditelné na první pohled.

Nejvýhodnější je pro nás nejvyšší číslo. Pokud tedy spolu s užitkem porovnáváme cenu, opět vyhrál Sony Xperia

Pokud jste si vyzkoušeli všechny metody, můžete na závěr dát dohromady pořadí všech metod z čehož lze vytvořit také pořadí.

Vytváříte ale pořadí z pořadí, tak se do toho hlavně nezamotejte. Tak jako tak, vyhrál Sony Xperia.

Soubor s výpočty ke stažení zde (Excel): Manazerske_rozhodovani

Pomocí těchto metod dosáhnete větší objektivity konečného výsledku. Poslední slovo ale máte vy. Může se tedy stát, že dopadnete podobně jako já při výběru notebooku. Porovnávala jsem výrobky podle všemožných parametrů, vstupů USB, váhy, velikosti, numerické klávesnice, výdrže baterie, grafické karty, operačního systému, velikosti pevného disku… Nechávala jsem si poradit od odborníka, který mi vybral top 3 podle požadovaných vlastností. Který myslíte, že jsem si vybrala? Ano, ten červený.

Sheena Iyengar se věnuje studiu našeho rozhodování a prožívání s ním spojeným. Mluví o běžných volbách i těch mnohem složitějších.

One Reply to “Složité rozhodování – Aditivní metoda”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *