Mluvnická cvičení – snížení hlasu

Když si s někým povídáme není důležité to o čem si povídáme. Mnohem důležitější je, jak to říkáme. Náš hlas na nás prozrazuje více než bychom chtěli. Je jedním z důvodů zda nám budou posluchači věřit. Jako lidé věříme těm, kteří mají hlubší hlas. V tomto článku jsou cvičení ke snížení hlasu. Aby se Vám podařilo snížit hlas, je potřeba cvičit každý den. Nejlépe i několikrát denně.

Cvičení na relaxaci krku

Cvičení s overbalem

výchozí poloha –  vleže na zádech, nohy pokrčené, overbal pod krční páteří

provedení – otáčejte pomalu hlavu doprava a doleva, volně dýchat

Protažení krční páteře

výchozí poloha –  vzpřímený sed, nohy na zemi

provedení – jedna ruka visí volně podél těla, druhou ruku si položte přes protilehlý spánek a přitáhněte si hlavu k rameni, zatlačte hlavou minimální silou proti vaší ruce, držte 10-20s, nádech, povolte, přitáhněte hlavu více k rameni, vydechněte, opakujte 3 – 5x

Další cviky na relaxaci a protažení jsou zde.

Cvičení s pozicí těla

Vzpřímené držení těla

Pro vhodné zapojení hrudní rezonance je správné držení těla jednou z podmínek. Proto toto cvičení je zaměřené na správný vzpřímený postoj. Cvičení je vhodné zapojovat po celý den, vždy když máte možnost jej provést.

 1. Postavte se zády ke stěně.
 2. Srovnejte se tak, aby se Vaše šíje, lopatky a hýždě dotýkaly stěny.
 3. Odstupte ode zdi a projděte se.
 4. Vraťte se ke zdi a otestujte, zda stále držíte vzpřímený postoj.

Cvičení s představivostí

Pocit nakousnutí

Cvičení, které je možné provádět kdekoli. Jde o zafixování pocitu snižování hrtanu.

 1. Ve vzpřímené pozici (sezení/stání) se pomalu nadechněte ústy.
 2. V dutině ústní vykleňte vrchní patro a uvolněte jazyk.
 3. Představujte si jak Vám klesá hrtan.

TIP: Pro úplnost pocitu, můžete následně zamručet či začít mluvit.

Zpomalování řeči

Rychlost mluveného projevu rozhoduje o jeho výši. Čím rychleji mluvíte, tím vyšší máte hlas. Pro snížení hlasu je potřeba zpomalit celý proces mluvení. Nestačí říkat rychle slova a dělat dlouhé pauzy. Cvičení průběžně opakujte, abyste si ukotvili Vaše optimální tempo řeči.

 1. Nahrávejte se jak vyprávíte krátký příběh. (max. 1 minuta)
 2. Nastavte si časovač na délku příběhu + 10 vteřin.
 3. Vyprávějte stejný příběh znovu tak, aby končil přesně s uběhnutím časovače.
 4. Vyprávění opakujte a prodlužujte čas na časovači.
 5. Nahrávky si poslechněte a zhodnoťte, jaké tempo řeči je pro Vás nejlepší.

TIP: Příběh si slovo od slova napište. Nebudete tak čas natahovat jinými formulacemi či přemýšlením. Nebo si vyberte již napsaný odstavec.

Dechová cvičení

Hluboký nádech

Cvičení je zaměřené na vědomé snížení hrtanu a uvolněného krku. Snížný hrtan je předpokladem k hlubšímu hlasu. Uvolněný krk zase nevytváří křeč, které v hlase působí nepříjemně.

 1. Ve vzpřímeném postoji se s mírně rozevřenými ústy zhluboka pomalu nadechujte.
 2. Vnímejte jak Vám klesá hrtan. Vědomě jej dále snižujte.
 3. Zadržte dech na 3 vteřiny
 4. Pomalu vydechujte a zároveň mírně otáčejte hlavou doprava a doleva. Snažte se, aby byl krk co nejvíce uvolněn, ale hrtan byl co nejníže.

TIP: Pro lepší vnímání pohybu hrtanu se lehce špičkami prstů dotkněte krku.

Nádech do břicha

Cvičení se zaměřuje na vědomé dýchání do „břicha“ (spodní části plic). Výsledkem je stálá pozice ramen a tím uvolnění krku. Během běžného nádechu se zvedají ramena a tím vytváří tlak na krk. Tento tlak znesnadňuje tvorbu klidného hlubokého hlasu. 

 1. Ve vzpřímeném postoji se s pootevřenými ústy pomalu nadechujeme. 
 2. Vědomě držte ramena dole.
 3. Nádech směřujte do břicha. Břicho se nafukuje a hrudní koš se rozšiřuje. Ramena se nezvedají.
 4. V plném nádechu cítíte pnutí na zádech místo na prsou při běžném nádechu.
 5. Vydržte 5 vteřin a vydechněte

TIP: Vnímejte nádech položením rukou na bránici a záda.

Cvičení s hlasem (snížení hlasu)

Zvedání hlavy

Cvičení je zaměřeno na udržení výšky hlasu. Ve cvičení je hlava ve dvou pozicích a v níž jedna je vhodnější pro hlubší hlas. Vědomě se učíte jak udržet hluboký volný hlas v běžné pozici hlavy. Výsledkem je snížení hlasu.

 1. Ve vzpřímeném postoji se nadechněte do břicha.
 2. Skloňte hlavu co nejblíže k hrudnímu koši. Zastavte ve chvíli, kdy by krk přestal být uvolněný.
 3. Nasaďte co nejhlouběji dlouhé Á (jako u doktora).
 4. Pomalu zvedejte hlavu do přirozené pozice a snažte se udržet hloubku hlasu.

Pro zajištění výsledků tohoto cvičení je potřeba jej provést alespoň 5x za sebou. Celý proces pak opakovat i během dne. Je velmi pravděpodobné, že během prvních desítek cvičení neudržíte snížení hlasu v přirozené poloze hlavy.  


Zdroj: Jak snížit hlas pro zvýšení důvěryhodnosti a přitažlivosti

3 Replies to “Mluvnická cvičení – snížení hlasu”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *