Kdy uni-w vzniklo, co má za sebou, proč existuje, kam směřuje, kdo to dělá, co znamená uni-w

Uni-W je studentský projekt na podporu vzdělávání v Pardubicích. Zkratka je odvozena z “unique workshop”. Cílem je vytvořit prostředí pro inovaci, rozvoj a spolupráci, které studentům ukáže reálné pracovní prostředí ve firmách. Organizujeme workshopy, tedy krátké jednodenní spolupráce, mezi firmou a studenty. Propojujeme potřeby studentů s potřebami firem. V současné době je projekt zaměřen na studenty Univerzity Pardubice a experimentálně i na SPŠE Karla IV.

Co nazýváme workshopem? Jedná se o pracovní setkání zástupce firmy a skupiny 4 – 12 studentů. Každý workshop má stanoven svůj přesný cíl a jedinečný program. Programy jsou interaktivní a nabízí studentům možnosti zapojení se do řešení určité situace nebo problému ve firmě. Vše se děje pod vedením zkušeného zaměstnance firmy. Délka setkání závisí na složitosti rozebíraného tématu. Doba trvání se pohybuje v rozmezí 4 až 12 hodin. Při workshopu jde zejména o rozvíjení dovedností potřebných v budoucí praxi.

Studenti si během workshopu zkouší reálné pracovní prostředí a běžné i méně využívané procesy. Firmy aktivně směrují studenty k potřebným dovednostem a kvalifikacím, připravují studenty na přijetí do pracovního procesu a zároveň využívají nový přístup k inovacím. Uni-W doplňuje vzdělávání na soukromých i veřejných školách, a to provázáním teoretických vědomostí s praktickým využitím. Studenti mohou realizovat své inovativní nápady.

Představa o projektu Uni-W vznikla v listopadu 2015, kdy také byly položeny základní principy fungování celého projektu. Za tuto dobu stihla projekt podpořit bývalá radní Pardubického kraje Ludmila Navrátilová a současný radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek, Pakt zaměstnanosti Pardubického kraje a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Testování modelu spolupráce s firmami se podařilo zrealizovat v první polovině roku 2016, kdy proběhly 4 úvodní workshopy. Projekt Uni-W je nyní zaměřen pouze na studenty Univerzity Pardubice. V horizontu 2 let se cílová skupina rozšíří také na studenty středních škol. Do budoucna se počítá se zapojením více než 2 tisíci firem z Pardubic a okolí, a zhruba 15 tisíci studenty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *